Vairuotojas neturi praleisti ženklų vairuodamas automobilį

Vairuotojas neturi praleisti ženklų, įspėjančių apie laukinių ir naminių gyvulių pasirodymą. Juk gyvuliai išnyra ant kelio netikėtai, o susidurti su jais nemalonu ir pavojinga. Taip pat žinotina, kad gyvuliai gali pasirodyti ir naktį, nes tada jie noriau išeina į kelią, o žibintų šviesa jų nebaugina.

Pastebėjęs įspėjantįjį ženklą „Kelio susiaurėjimas“, vairuotojas turi būti labai atsargus, ypač tuo atveju, kai šiame siaurame kelio ruože reikia prasilenkti su kitu automobiliu. Jeigu ženklas nurodo, kuri kelio pusė siauresnė, vairuotojas privalo atidžiai pažiūrėti, ar nėra ženklo, suteikiančio pirmumo teisę automobiliams, važiuojantiems priešinga kryptimi. Esant tokiam ženklui, jis turi sustoti ir praleisti tuos automobilius.

Automobilių supirkimas Klaipėda

Apie kelio važiuojamojoje dalyje vykdomus darbus įspėja atitinkamas kelio ženklas. Tokiose vietose gali būti ne tik darbininkų, bet ir mašinų bei trukdančių važiuoti daiktų.

Kelio ženklas su pasvirusio automobilio vaizdu įspėja vairuotoją, kad jis įvažiuoja į slidų kelią (slidus kelias gali būti ir sausas). Tokie slidūs kelio paviršiai daugeliui žinomi: glotnus asfaltuotas seno tipo kelias, o ypač per ilgą laiką nušlifuotas bazaltinis tašytas akmuo. Tiesa, dar retai po tokiu įspėjančiuoju ženklu galima pamatyti lentelę, nurodančią pavojingo kelio ruožo ilgį (iš abiejų metrų skaičiaus pusių į viršų nukreiptos rodyklės). Tačiau vairuotojas visai lengvai nustato tokio ruožo pabaigą. Tik visada atsimintina, kad „slidus“ kelio ruožas tampa daug kartų pavojingesnis, kai šlapias, jau nekalbant apie tai, kai apsnigtas arba apledėjęs, nes tada vasarinių padangų ir kelio sukibimas sumažėja beveik iki nulio.

Įspėjantysis ženklas „Pėsčiųjų perėja“ (geltoname trikampyje; nepainioti su melsvu informaciniu ženklu) įspėja vairuotoją, kad už 150-250 m jis privažiuos pažymėtą pėsčiųjų perėjos juostą. Sis ženklas statomas ir gyvenvietėse, netoli nuo pažymėtos perėjos; po juo lentelė nurodo tikrąjį atstumą. Gyvenvietėse paprastai jis statomas ten, kur pažymėtos perėjos vairuotojas iš tolo nemato, ši yra ne sankryžoje ir nereguliuojama šviesoforu. Pastebėjus tokį įspėjantįjį ženklą, reikia surasti informacinį ženklą, tiesiog nurodantį perėjos vietą.

Nedera nekreipti dėmesio (dieną) į kelio ženklą „Vaikai“, įspėjanti, kad šiame ruože dažnai yra vaikų. Tai ne tik kelio ruožai ties mokyklomis arba vaikų darželiais, bet ir ties parkais arba vaikų žaidimo aikštelėmis. Visada atsimintinas, reikalavimas, susijęs su įspėjančiaisiais ženklais: „vairuotojai turi būti ypač atsargūs ir važiuoti tokiu greičiu, kad galėtų automobilį sustabdyti eismo saugumo arba avarijos vengimo sumetimais.“

Ir pagaliau yra įspėjantysis ženklas „Kiti pavojai“. Jis statomas kelių ruožuose, kur eismo saugumui iškyla grėsmė, nenumatyta kitais konkrečiais ženklais. Pamatęs tokį ženklą, vairuotojas turi pasiruošti nenumatytai situacijai, kuri iš jo pareikalaus greito ir teisingo sprendimo.

Jokia kariuomenė niekada negalėjo apsieiti be transporto

Visiems suprantama fizinių pratimų reikšmė

Patiko? Pasidalink