Kokia buvo automobilių svarbiausioji užduotis?

XX a. pradžioje pradėjusi populiarėti automobiliui su viltimis pasitiko ugniagesiai, nes jiems bene labiausiai reikėjo greitesnio ir galingesnio transporto negu kinkomasis. Visa gaisrininku manta cisternas su vandeniu, vandens siurblius ir žarnas, kopėčias, laužtuvus ir kitokius gaisro gesinimo įrankius — vežioti arkliu gurguole buvo labai neparanku. Štai kodėl ugniagesiai jau antrojo dešimtmečio viduryje atsisakė arkliu.

Pačiu pirmųjų gaisriniu automobiliu svarbiausioji užduotis buvo skubiai nugabenti į nelaimes vieta ugniagesius. Kad atvykę gaisrininkai galėtu išlipti iš mašinos, jiems įrengiami du išilginiai šoniniai suolai, nuo kurių buvo galima nušokti dar automobiliui nesustojus ir pradėti gesinti gaisrą. Štai dėl ko gaisriniams automobiliams pasirenkamas tipo kėbulas. 1892 metais Vokietijoje pagaminamas pirmasis automobilis su mechaniniu vandens siurbliu, o 1907 m automobiliui pritaikomos ir gaisrinės kopėčios.

Pirmieji Rusijoje automobilį įsigijo Peterburgo gaisrininkai. 1904 m viena jų komanda gavo „Lessner“ gamykloje pagamintą specialų automobilį, skirtą 14 ugniagesių. Automobilis turėjo 14 AG variklį, kartu su ugniagesiais gabeno kopėčias, laužtuvus, kibirus, kirvius.

Rusija – Baltija – automobilių supirkimas Alytuje

IV tarptautinėje Peterburgo automobilių parodoje 1913 m. Rusų-Baltijos vagonų gamykla demonstravo gaisrinę mašiną, sumontuotą ant sunkvežimio „Ruso-Balt-D24-40″ šasi. Šį automobilį įsigijo Rygos savanoriška ugniagesių draugija. Vėliau buvo pagaminta dar keletas tokių pat automobilių. Vienas iš jų dabar eksponuojamas Rygos gaisrinės technikos muziejuje. Vieni automobilių supirkėjai iš Kauno, gyrėsi radę gasrinę Kauno rajone. Tai situacija, kai senolis paskambino supirkėjui ir pasiteiravo ar superka senas gaisrines. Aišku supirkėjai pradžioje pagalvojo, kad tai kažkoks nevykęs juokelis, bet nuvažiavę išvydo ohoooo.

Gaisrinėms mašinoms gaminti naudojama tobuliausios konstrukcijos automobilių šasi. Šiuolaikiniai gaisriniai automobiliai yra lengvai užvedami, greiti ir manevringi, turi galingus variklius, kurie varo ir vandens siurblį, ir pakelia kopėčias.

Šiandieninis gaisrinis automobilis turi cisternas vandeniui ir putų pavidalo gesinimo medžiagai, išcentrinius siurblius bei putų maišytuvus, rites su žarnomis, vamzdžius, gesintuvus ir kitokius įrenginius: Šios mašinos (be jų, dar yra specializuotų gaisrinių automobilių) pirmosios atvyksta i gaisro vietą. Per keliolika sekundžių išvyniojamos žarnos, įjungiami siurbliai, kurių našumas — 30-40 I per sek. Kai ištuštėja cisternos (jų talpa 2000-2500 litrų), vandenį galima pumpuoti iš miesto vandentiekio, upių, ežerų.

Gaisrinių automobiliai

Dabar gaminama be galo daug įvairių gana siauros paskirties gaisrinių automobilių, ir jau seniai praėjo laikai, kada gesinti gaisro atskubėdavo tik viena mašina, kurioje tilpdavo ir vanduo, ir kopėčios, ir kiti trankiai, ir ugniagesiai. Dabar patys gaisrai sudėtingesni ir pavojingesni, ne visus juos galima vien vandeniu užgesinti. Užsidega, deja, ir labai aukšti pastatai bei pramonės įmonės, kyla gaisrai naftos verslovėse ir miškuose, aerodromuose ir uostuose… Daug kur susiduriame su medžiagomis, kurios jungdamosi su vandeniu gali sprogti arba išskirti nuodingas dujas. Ten, kur yra aukšta elektros srovės įtampa, gesinti gaisrą vandeniu jokiu būdu negalima, nes vandens čiurkšlė tampa elektros laidininku. Štai kodėl šiais laikais gaisrams gesinti naudojamos įvairios kitos priemonės: putos, sausi, milteliai, suspaustas oras ir t. t. Tai reikalaute reikalauja gaisrinių automobilių specializacijos.

Specializuotos mašinos yra ir gaisrinis automobilinis siurblys bei automobilinė siurblinė. Automobilinė siurblinė turi autonominį variklį ir iki 1800 m gaisrinių žarnų. Vandenį iš bet kokių šaltinių tiekia labai greit iki 110 l per sek. Šios gaisrinės mašinos pačios visai neturi vandens rezervuaro.

Paskirtis atgabenti gaisrines žarnas, sumontuoti iš vandens tiekimo linijas ir siurbliu pumpuoti vandenį iš gretimų telkinių.

Patiko? Pasidalink